Intézményvezető – Pályázati felhívás

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a
Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskola
igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 3 év.

A munkavégzés helye: 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Munkabér: A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kérjük elektronikus formában a titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu e-mail címre megküldeni. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

Tovább a bejegyzéshez...

2021. április 11. – A költészet napja

A költészet napját 1964-ben ünnepelték Magyarországon először, József Attila 64. születésnapján.
A dolognak – természetesen – munkásmozgalmi oka volt: igyekeztek az akkor munkásköltőként számon tartott József Attila születésnapját ily módon rögzíteni a köztudatban.

Bár a költő rövid ideig kötődött csak a munkásmozgalomhoz, mégis, eleinte a „proletariátus költőjeként” kanonizálták. Szerencsére később – irodalomtörténészeknek hála – sikerült kivonni ebből a bélyegből, és megszabadítani munkásságát az ideológiai tehertől.
Ahogy Bárány Balázs fogalmazott „Tény és való, hogy kell némi befogadói hajlam tömény és egyedi költői nyelvének megértéséhez, de verseinek napjainkig tartó népszerűsége mutatja, hogy van rá fogékonyság.

http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/index.htm

Örkény Színház – Élő költők társasága

https://www.youtube.com/watch?v=oxMthy1XXmw

Varró Dániel: Feleségem, ha felmegy a facebookra

Feleségem ha felmegy a facebookra,
ott a seggét mindenkinek szétrúgja.
Jaj annak, ki arra bármit nyelvtanilag helytelenül riposztol,
mit az én kis feleségem a facebookon kiposztol!

Harciasan népnevel és hitoktat,
szellemi és nyelvi fölényt fitogtat,
nem tűri, hogy egyetlen kis vesszőhiba megtorlatlan maradjon,
notórius nyelvtannáci az én édes galambom.

Bámulom őt szerelemtől kamaszon,
feleségem virtuális amazon,
pengeéles szarkazmusát feje fölött suhogtatva lépeget,
ésmellékesen megnézi a vicces cicás képeket.

Feleségem monitorján három csetbox van nyitva,
boldog, kinek küld egy szmájlit kék-fehér kis ablakába kattintva.
Én meg csak itt búslakodok magamba,senki nem ír az üzenőfalamra,
úgy kisírom emiatt a szemeimet, kisangyalom, reggelre,
hogya facebookon még a saját asszonykám se taggel be. …

Tovább a bejegyzéshez...

A víz világnapja – Március 22.

Minden évben, március 22-én tartjuk. Az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték, azért hogy felhívja a kormányok, különböző szervezetek és a magánszemélyek figyelmét arra, hogy mennyire fontos a tiszta ivóvíz az ember életében. Cél megelőzni a vizek, különösen az ivóvizek szennyezését, ezáltal védeni a természetes környezetünket.

Kányádi Sándor: Ének a forrásról
(részlet)

Van egy forrás valahol egy
öreg erdő sátorában,
valamikor a korsómmal
vízért én is odajártam.

Ott tanyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket;
alkonyatkor odajárnak
szarvasok és szomjas őzek.

Láttam belőle kortyolni
nyári napot, teleholdat,
csillaghullás idején a
csillagok mind belehullnak.

Iskolánk is megemlékezik e szép, és nagyon fontos világnapról, ezért arra kérünk benneteket, Nézzétek meg az alábbi videót és töltsétek ki a tesztet!

https://www.youtube.com/watch?v=VOBGmiOXAiw

https://www.vizertek.hu/nagy-vizteszt/
Tovább a bejegyzéshez...

Március 15. – Nemzeti ünnep

1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám részeként – Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival („egyenlőség, szabadság, testvériség”). Megszületett a modern parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt.

A „Pilvax-kör” (többek között Petőfi, Jókai, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula) előző este határozta el véglegesen, hogy a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szánja el magát. Március 15-én délelőtt mozgósították
az egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, amelyet később Landerer és Heckenast nyomdájában a Nemzeti dallal együtt, cenzori engedély nélkül kinyomtattak (így született meg a sajtószabadság).

Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál tartottak nagygyűlést, majd a tízezresre duzzadt tömeg a hajóhídon átvonult Budára, ahol a megrettent Helytartótanács életbe léptette a 12 pontban foglalt követeléseket, és szabadon bocsátotta az állítólagos sajtóvétség miatt bebörtönzött Táncsics Mihály újságírót, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a betiltott Bánk Bán előadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

A szabadságharc bukása után valamennyi társadalmi réteg titokban ápolta március 15-e emlékét, pedig a megtorlás évei alatt nemcsak a forradalom
vívmányainak megemlítése volt tiltott, hanem a Kossuth-szakáll, a piros-fehér zöld szín és a Rákóczi-nóta is.

Az 1867-es kiegyezést követően szabadabbá, de az osztrák–magyar együttműködés érdekében óvatosabbá is vált a megemlékezés. 1898-ban, a fél évszázados évforduló alkalmából hallgatólagosan elfogadták március 15-e megünneplését, állami ünneppé azonban az 1848-as törvények szentesítésének napját, április 11-ét tették.

Március 15-e 1928-ban vált hivatalos keretek közt megtartott nemzeti megemlékezéssé. A kommunisták az 1950-es években eltörölték (az 1956-os forradalom több ponton felelevenítette 1848 eszméit), majd később újra visszaállították a szigorúan meghatározott keretek közti megünneplését.

A rendszerváltozás után az Országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé az 1991. évi VIII. tv.alapján, amelyet a 2012-es Alaptörvény is megerősített.

A nemzeti ünnepen Magyarország lobogójának felvonása után a forradalom kiemelt helyszínein (a Nemzeti Múzeumnál, a budai várban) emlékeznek
meg a forradalomról.…

Tovább a bejegyzéshez...

“Énekes Imre” ökölvívóverseny

Ifjúsági „Énekes István” emlékverseny került megrendezésre Budapesten, 2021. február 24-27. között.

A négynapos ökölvívóversenyen vett részt iskolánk tanulója, Bernáth Imre, 10. kőműves-tanuló. Iminek csak a döntőben kellett szorítóba lépnie, mivel többször visszamondták a mérkőzést.

A döntőben egy egri ellenféllel nézett szembe. De a mérkőzésnek Imi már az első menet 30. másodpercében véget vetett.  Ezzel a győzelemmel kvalifikálta magát az áprilisban megrendezendő ökölvívó világbajnokságra, ahol ő képviselheti Magyarországot a 49 kg-os súlycsoportban.

Tovább a bejegyzéshez...