Intézményvezető – Pályázati felhívás

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a
Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskola
igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 3 év.

A munkavégzés helye: 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Munkabér: A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kérjük elektronikus formában a titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu e-mail címre megküldeni. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

Tovább a bejegyzéshez...

A víz világnapja – Március 22.

Minden évben, március 22-én tartjuk. Az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték, azért hogy felhívja a kormányok, különböző szervezetek és a magánszemélyek figyelmét arra, hogy mennyire fontos a tiszta ivóvíz az ember életében. Cél megelőzni a vizek, különösen az ivóvizek szennyezését, ezáltal védeni a természetes környezetünket.

Kányádi Sándor: Ének a forrásról
(részlet)

Van egy forrás valahol egy
öreg erdő sátorában,
valamikor a korsómmal
vízért én is odajártam.

Ott tanyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket;
alkonyatkor odajárnak
szarvasok és szomjas őzek.

Láttam belőle kortyolni
nyári napot, teleholdat,
csillaghullás idején a
csillagok mind belehullnak.

Iskolánk is megemlékezik e szép, és nagyon fontos világnapról, ezért arra kérünk benneteket, Nézzétek meg az alábbi videót és töltsétek ki a tesztet!

https://www.youtube.com/watch?v=VOBGmiOXAiw

https://www.vizertek.hu/nagy-vizteszt/
Tovább a bejegyzéshez...

Március 15. – Nemzeti ünnep

1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám részeként – Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival („egyenlőség, szabadság, testvériség”). Megszületett a modern parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt.

A „Pilvax-kör” (többek között Petőfi, Jókai, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula) előző este határozta el véglegesen, hogy a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szánja el magát. Március 15-én délelőtt mozgósították
az egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, amelyet később Landerer és Heckenast nyomdájában a Nemzeti dallal együtt, cenzori engedély nélkül kinyomtattak (így született meg a sajtószabadság).

Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál tartottak nagygyűlést, majd a tízezresre duzzadt tömeg a hajóhídon átvonult Budára, ahol a megrettent Helytartótanács életbe léptette a 12 pontban foglalt követeléseket, és szabadon bocsátotta az állítólagos sajtóvétség miatt bebörtönzött Táncsics Mihály újságírót, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a betiltott Bánk Bán előadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

A szabadságharc bukása után valamennyi társadalmi réteg titokban ápolta március 15-e emlékét, pedig a megtorlás évei alatt nemcsak a forradalom
vívmányainak megemlítése volt tiltott, hanem a Kossuth-szakáll, a piros-fehér zöld szín és a Rákóczi-nóta is.

Az 1867-es kiegyezést követően szabadabbá, de az osztrák–magyar együttműködés érdekében óvatosabbá is vált a megemlékezés. 1898-ban, a fél évszázados évforduló alkalmából hallgatólagosan elfogadták március 15-e megünneplését, állami ünneppé azonban az 1848-as törvények szentesítésének napját, április 11-ét tették.

Március 15-e 1928-ban vált hivatalos keretek közt megtartott nemzeti megemlékezéssé. A kommunisták az 1950-es években eltörölték (az 1956-os forradalom több ponton felelevenítette 1848 eszméit), majd később újra visszaállították a szigorúan meghatározott keretek közti megünneplését.

A rendszerváltozás után az Országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé az 1991. évi VIII. tv.alapján, amelyet a 2012-es Alaptörvény is megerősített.

A nemzeti ünnepen Magyarország lobogójának felvonása után a forradalom kiemelt helyszínein (a Nemzeti Múzeumnál, a budai várban) emlékeznek
meg a forradalomról.…

Tovább a bejegyzéshez...

“Énekes Imre” ökölvívóverseny

Ifjúsági „Énekes István” emlékverseny került megrendezésre Budapesten, 2021. február 24-27. között.

A négynapos ökölvívóversenyen vett részt iskolánk tanulója, Bernáth Imre, 10. kőműves-tanuló. Iminek csak a döntőben kellett szorítóba lépnie, mivel többször visszamondták a mérkőzést.

A döntőben egy egri ellenféllel nézett szembe. De a mérkőzésnek Imi már az első menet 30. másodpercében véget vetett.  Ezzel a győzelemmel kvalifikálta magát az áprilisban megrendezendő ökölvívó világbajnokságra, ahol ő képviselheti Magyarországot a 49 kg-os súlycsoportban.

Tovább a bejegyzéshez...

Digitális munkarend

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A rendkívüli járványügyi helyzet miatt kialakult szigorítások az oktatás területét is érintik. A szakképzésben 2021.március 8.napjától előreláthatólag 2021.április 7-ig a közismereti és a szakmai elméleti, valamint a gyakorlati ismeretanyag oktatását is csak kizárólag online módon, digitális munkarendben lehet megszervezni.

Jelenléti gyakorlat, felzárkóztatás, kis csoportos foglalkozás ebben az időszakban nem lesz. A tanulói ösztöndíjak folyósítása zavartalan lesz, így érdemes továbbra is szorgalmasan tanulni.

Ha feladatok megoldásában, a tananyag feldolgozásában elakadnátok, kérjetek bátran segítséget tanáraitoktól, osztályfőnökeitektől.

Mindenki vigyázzon nagyon magára! Reméljük áprilisban találkozunk!…

Tovább a bejegyzéshez...