2001 óta minden évben ezen a napon tartják a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944. április 16-án kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén.

Ezen napon arra a több mint fél millió honfitársunkra emlékezünk, akiket származásuk, vallásuk miatt 1938 és 1944-45 között megfosztottak jogaiktól, munkaszolgálatra kényszerítettek, majd Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után április 16-tól kezdve gettósítottak. Az ezt követő hónapok során több mint 400 000 zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd hurcoltak el Magyarországról Auschwitz-Birkenauba.

A holokauszt az egész magyar nemzet tragédiája, amelynek emléknapján mély részvéttel hajtunk fejet a vészkorszak áldozatai és sokat szenvedett túlélői előtt – mondja ki az Országgyűlés nyilatkozata. 1944-45-ben a magyar nemzet pótolhatatlan veszteségeket szenvedett el, amelyekkel, illetve következményeikkel ma is nap mint nap szembesülünk. Az áldozatok a korabeli magyar társadalom aktív tagjaiként sokat tettek a magyar kultúra és gazdaság sikeres működéséért és felvirágoztatásáért. Bűnük mindössze annyi volt, hogy származásuk, vallásuk, őseik hite nem volt kívánatos a vészterhes időszak német fajelmélet által dominált magyar törvényei számára.

Radnóti Miklós: Töredék

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, 
az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra –
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Közös kötelesség

Az áldozatok emlékének méltóképpen való megőrzése és ápolása közös kötelességünk. Azért is, mert áldozatuk azt is üzeni: soha többé ne történhessen meg Magyarországon, hogy embereket a származásuk, vallásuk miatt megbélyegeznek, üldöznek és a halálba küldenek.

A koronavírus-járvány következtében online programsorozattal emlékezik meg a holokauszt magyarországi áldozatairól Magyarország Kormánya és a Holokauszt Emlékközpont.

10 óra –  Rendhagyó történelem óra a Holokauszt Emlékközpontban

16 óra – Online gyászima a Holokauszt Emlékközpont Facebook oldalán, valamint a Nemzeti Ünnepek és Emléknapok YouTube csatornáján.

Az Oktatási Emlékhét és az Emléknap programja, valamint az oktatási csoport által készített online, ismeretterjesztő tartalmak az Emlékközpont és oktatási csoportjának Facebook-oldalán tekinthetők meg, valamint az intézmény honlapján is elérhetők: http://hdke.hu

http://hdke.hu/hirek/online-programsorozat-a-holokauszt-magyarorsz%C3%A1gi-%C3%A1ldozatainak-eml%C3%A9k%C3%A9re