A diákönkormányzat céljai, feladatai

Az iskolai diákönkormányzat céljai:

A diákok egyéni és közös érdekeinek képviselete és védelme a törvényes keretek között.

Az iskolai közösségi élet szervezése, mindennapi életéhez: tanulási, kulturális, sport és egyéb igényeihez kapcsolódó kéréseinek, kérdéseinek, véleményeinek összegyűjtése, ezek alapján intézkedések, ill. szervezőmunka kezdeményezése.

Színesebb, változatosabb diákélet kialakítása, a diákok érdeklődésének felkeltése.

Közösségformálás. A diákok bevonása az iskolai életbe, a közösségtudatuk formálása.

Tudatformálás. A demokrácia kereteinek megteremtése az iskolán belül. A diákok tanuljanak meg jogaikért kiállni, véleményüknek kulturáltan hangot adni, de kötelességeikkel is legyenek tisztában.

 

Az iskolai diákönkormányzat feladatai és tevékenysége:

Az intézmény vezetésével összhangban ellátni a diákok érdekképviseletét, szervezni, lebonyolítani az általa tervezett programokat.

Szabadidős tevékenységek és programok biztosítása a diákok számára. (elsősavató,
fordított nap, DÖK nap, Valentin nap…)

Tagjai vegyenek részt a diákszervezetek munkájában.

Kapcsolattartás és együttműködés a város és az ország más intézményeivel és diákszervezeteivel.