Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd).

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15.  (kedd).

Az első félév 2021. január 22-ig tart.

Őszi szünet
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő).

Téli szünet
téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

Tavaszi szünet
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Iskolai témahetek

Az új tanévben tervezett témahetek

  • „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
  • Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
  • Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
  • Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja)

A rendelet részletesen tartalmazza az idei október-novemberi és a jövő év május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontját is.

Középiskolai felvételi

A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2020. december 4-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2021. január 23-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 28-án. A diákok február 8-ig megtudják az eredményüket.

A középfokú iskolákba 2021. február 19-ig lehet jelentkezni.

A szóbeli meghallgatásokat február 23. és március 13. között szervezik meg az érintett középiskolák. A diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be.

A 2020-as őszi érettségi vizsgák

Az őszi írásbeli érettségi vizsgák október 16-án (pénteken) a nemzetiségi nyelv és irodalmi írásbelikkel kezdődnek és október 30-án a fizika, ének-zene, művészettörténet vizsgákkal zárulnak.

Az emelt szintű őszi szóbeli vizsgákat 2020. november 12-16 között, míg a középszintű szóbeli érettségi vizsgákat 2020. november 23–27. között tartják.

A 2021. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

2021. május 3-án (hétfőn) 9.00 órakor a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségivel kezdődik és 2021. május 25-én, 8.00 órakor kezdődő olasz írásbeli érettségivel zárul.

A tavaszi szóbeli érettségi vizsgák időpontja:

Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat: 2021. június 3–10-ig, míg a
középszintű szóbeli érettségi vizsgákat: 2021. június 14–25-ig tartják meg.