Tantestület

 1. Fekete Júlia tagintézmény-vezető (matematika-informatika)
 2. Simonné Szabó Anikó tagintézményvezető-helyettes (matematika-pedagógia)
 3. Bartháné Gergely Krisztina pedagógus (magyar nyelv és irodalom) 
 4. Csáfordiné Fekete Edit pedagógus (történelem)
 5. Fejér Tímea Brigitta pedagógus (tanár)
 6. Gombosné Mócsán Julianna pedagógus (testnevelés)
 7. Kovács Mária pedagógus (rajz-földrajz)
 8. Lengyel Antal szakoktató szakmai (gyakorlat)
 9. Mosdóczi Beáta pedagógus (német nyelv)
 10. Nagy Krisztina pedagógus (informatika)
 11. Nagyné Farkas Csilla Zsuzsanna pedagógus (fizika, matematika, informatika)
 12. Szabó Tünde pedagógus (szakmai elmélet)
 13. Tóthné Krankovics Ildikó pedagógus (angol nyelv)

 

Óraadók

 1. Balogh Katalin  óraadó (szakmai elmélet)
 2. Baranyainé Magyar Mária Zsuzsanna óraadó (szakmai elmélet)
 3. Barota Erzsébet óraadó (szakmai elmélet)
 4. Bodnár Robin óraadó
 5. Domján Zsuzsanna óraadó (szakmai elmélet)
 6. Dr. Kiss Katalin jogász (szakmai elmélet)
 7. Fülöpné Sass Éva óraadó
 8. Mészárosné Gupcsó Tímea pedagógus (szakmai elmélet és gyakorlat)
 9. Miskolci Lajos
 10. Molnár János szakoktató (szakmai elmélet)
 11. Poncsák Gabriella óraadó (szakmai elmélet)
 12. Pusztai Sándor óraadó

 

Nevelő és oktató munkát segítők

 1. László Tibor rendszergazda, szabadidő-szervező
 2. Vargáné Nagy Katalin iskolatitkár

 

Technikai dolgozók

 1. Hadházi Imre karbantartó
 2. Hadházi Józsefné takarító
 3. Kuti Lászlóné takarító
 4. Szentesiné Sipos Erzsébet takarító