Tantestület

 1. Fekete Júlia igazgató (matematika-informatika)
 2. Simonné Szabó Anikó igazgató-helyettes (matematika-pedagógia)
 3. Bartháné Gergely Krisztina pedagógus (magyar nyelv és irodalom)
 4. Buka Bence (testnevelés)
 5. Csobán János szakoktató
 6. Kovács Mária pedagógus (rajz-földrajz)
 7. Molnár János szakoktató (szakmai elmélet)
 8. Mosdóczi Beáta pedagógus (német nyelv)
 9. Nagy Krisztina pedagógus (informatika)
 10. Nagyné Farkas Csilla Zsuzsanna pedagógus (fizika, matematika, informatika)
 11. Szabó Tünde pedagógus (szakmai elmélet)
 12. Tóthné Krankovics Ildikó pedagógus (angol nyelv)

Óraadók

 1. Balogh Katalin szakoktató
 2. Baranyainé Magyar Mária Zsuzsanna szakoktató
 3. Bodnár Robin szakoktató
 4. Fazekas Kamilla szakoktató
 5. Fejér Tímea
 6. Komorné Karap Mária szakoktató
 7. Fülöpné Sass Éva szakoktató
 8. Varga Antalné

Nevelő és oktató munkát segítők

 1. László Tibor rendszergazda, szabadidő-szervező
 2. Molnár Katalin iskolatitkár

Technikai dolgozók

 1. Hadházi Imre karbantartó
 2. Hadházi Józsefné takarító
 3. Nagy Dezsőné takarító
 4. Szabóné Varga Ilona ügyviteli munkatás

Közfoglalkoztatottak

 1. Névtelen Csabáné
 2. Rostás Magdolna