Osztály 

Osztályfőnök

Osztály létszám
2017. szeptember 1.

SZH/1 Szabó Tünde 12
SZH/2 Bartháné Gergely Krisztina 5
9/K Simonné Szabó Anikó 27
9/SZ Nagyné Farkas Csilla 35
10/K Kovács Mária 21
10/SZ Fejér Tímea 19
10/MG Molnár Lajos 21
11.A Csáfordiné Fekete Edit 11
11/K Mosdóczi Beáta 7
11/SZ Mészárosné Gupcsó Tímea 14
12.A Tóthné Krankovics Ildikó 9
KSZ/11 Fülöpné Sass Éva 20
KSZ/14 Tóthné Krankovics Ildikó 12