Sok kisdiák középiskolás továbbtanulása számára biztosított lehetőséget a hadházi középiskola beindítása, amely a város szeretett és nagyra becsült polgára, Földesi Gyuláné, Cila néni nyugalmazott pedagógus tevékeny munkája következtében jöhetett létre. A középiskola beindítása 1994-ben Hajdúhadházon hiányt pótolt, lehetőséget adott a hadházi iskolások számára, hogy helyben tanulhassanak, szerezhessenek képesítést és érettségit, könyvelők, irodai dolgozók lehessenek.

Kezdetben sokféle nehézséggel nézett szembe a középiskola: új iskolaként a környező településeken élőknek meg kellett ismerni az iskola nevét, el kellett érni, hogy a szülők megbízzanak bennünk és ide küldjék gyermekeiket továbbtanulni. Az első évek a folyamatos bővítés és hagyományteremtés évei voltak. Minden évben új közgazdasági osztályt indítottunk nappali és levelező tagozaton egyaránt, majd az 1998/99-es tanévben beindítottuk a gimnáziumi osztályokat.

Az iskola igazgatója az első tíz évben nyugdíjba vonulásáig Ramasz Károly volt, aki ezekben az években az iskola beindításával, iskolaszervezési feladatokkal volt elfoglalva. Szigorú igazgatóként megkövetelte a rendet és a fegyelmet mind a diákoktól, mind a kollegáktól. Emellett néha úgy érezte, hogy szélmalomharcot kell folytatnia az iskola elismeréséért és fenntartásáért.

Lassacskán kinőttük a Dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola régi szárnyában számunkra biztosított termeket, 1998-ra felépült egy középiskolához méltó helyet biztosító új épület az általános iskolával szemben. Sikeres pályázatok, a szakképzési alap és a hadházi vállalkozók támogatásának köszönhetően a legújabb, legkorszerűbb technikai eszközökkel tudtuk felszerelni a szak- és osztálytermeket. Megtörtént az intézmény névadása is, sok közös gondolkodás után Szilágyi Dániel nevét vette fel a középiskola, tisztelegve ezzel Hadház neves szülöttének 1848-49-es szereplése és nyelvészként Törökországban betöltött szerepe előtt.

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a diákok számára biztosítsuk a diákéletet: a hagyományaink szerint szeptember elején megrendezett kerülő elsősavatót a mindenkori tizedikesek szervezik, mert 1995-ben még csak két osztállyal rendelkeztünk, ahol a nagyobbak, az akkori másodikosok avatták a kisebbeket, az akkori elsősöket. Az 1997/98-as tanévben volt először szalagtűző, ballagás és érettségi az iskolában. Ezáltal hivatalosan is beléptünk a középiskolák sorába, egyre jobban megismerték az iskolát a környező települések lakói.