Az Iszkender-náme török változata (Török O. 83, 18v-19r)

Szilágyi Dániel halála után Vámbéry Ármin erőfeszítéseinek köszönhetően a kéziratok a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába kerültek.
A gyűjtemény első részletesebb ismertetését Kúnos Ignác adta Collectio Szilágyiana címen. Szilágyi Dániel könyvtára 500 kéziratot tartalmaz, ezek közül 438 török, a többi perzsa és arab nyelvű.

Mindmáig ez az anyag alkotja a Keleti Gyűjtemény török kéziratainak gerincét. A kéziratok nagy része az Oszmán Birodalom történetével foglalkozik.

Kiváló krónikák találhatók itt, mint például az ismeretlen szerzőtől származó Tevárih-i Ál-i Oszmán című munka (Török O. 204) és a Tárih-i Enveri (Török F. 36). Több elbeszélő kútfő nyújt értékes leírást a magyarországi török hódoltság történetéről. Ezek közé tartozik a pécsi születésű Ibrahim Pecsevi történeti munkája (Török O. 217) és Kücsük Nisándzsi 1578-as krónikája (Török O. 94).

A hajdúhadházi könyvtár egy külön kiállításban mutatja be életét, tevékenységét és örökségét.