A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum, — mint állami feladatot ellátó
intézmény — az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 30. § (6) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontjában
meghatározott kötelezés alapján a következők szerint határozza meg a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.

A teljes szabályzat szövege:  A közérdekű adatkezelés szabályzata

Az adatigény benyújtásának formái:

  • szóbeli – személyes jelenlét útján az iskola titkárságán 4242, Hajdúhadház Bocskai-tér 6.
  • írásbeli – az iskola címére eljuttatott levél formájában 4242, Hajdúhadház Bocskai-tér 6.
  • elektronikus – az iskola e-mail címére küldött elektronikus levél formájában “titkarsag.szilagyi1994’kukac’gmail.com”

Igénybejelentő formanyomtatvány letöltése.

 

Közérdekű adatok a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum honlapján.